top of page

Algemene Voorwaarden

Voorwaarden inschrijving rijopleiding

Wij nemen contact op om een planning vast te leggen of u kan rechtstreeks contact opnemen op het gsm nummer 0475 74 95 74

 

Alle opleidingen dienen bij het moment van inschrijving volledig betaald te worden.

Praktijkexamens worden slechts afgesproken na betaling van de examenbegeleiding.

De betaling kan online via www.rijopleiding-antwerpen.be of via overschrijving op het rekeningnummer BE35 3630 4906 2337

Is de betaling via overschrijving niet binnen de 3 werkdagen ontvangen worden de lessen geannuleerd en zal u een nieuwe afspraak moeten inplannen.

Bij elke opleiding wordt er steeds 32 Euro inschrijvingskosten aangerekend.

Verplichtingen leerling bestuurder

 

De kosten van het examencentrum wordt door de leerling zelf betaald in het examencentrum. (prijzen zie www.goca.be)

Als de leerling te laat of niet op het examen verschijnt vanwege oorzaken die aan hem toegerekend kunnen worden of indien de leerling niet de juiste geldige documenten kan voorleggen, dan moet hij alle kosten van het praktijkexamen en retributie examencentra betalen. 

De leerling is tijdens het rijexamen zelf verantwoordelijk voor verkeersovertredingen en de daaruit voortvloeiende boetes

Algemene voorwaarden: About

Voorwaarden annulatie van een rijles

Annuleren of wijzigen van gemaakte afspraken kan enkel per mail. (info@rijopleiding-antwerpen.be of thomas@rijopleiding-antwerpen.be)

Elke les / examenbegeleiding kan tot 3 werkdagen vooraf geannuleerd worden.

Na deze termijn wordt je het lesgeld doorgerekend.

Het betaalde bedrag voor de administratiekost kan nooit het onderwerp uitmaken van een terugbetaling.
Met een doktersbriefje of in geval van overmacht wordt slechts de helft van het lesgeld aangerekend.
Opgelet: Als je examen niet kan doorgaan wegens afwezigheid of ziekte zal je altijd een administratieve kost moeten betalen op het examencentrum.

Rijopleiding Antwerpen heeft ten alle tijde het recht om de lessen te verplaatsen

Algemene voorwaarden: Text
bottom of page