Updates over de rijopleiding

Lees hier het laatste nieuws

* Handontsmettingsmiddel in elk voertuig.

* Kandidaten en lesgevers wassen verplicht voor en na elke opleiding hun    handen.

* Verplicht gebruik van mondmasker, zo niet gaat les of examen niet door.    De kandidaat dient zelf over een mondmasker te beschikken.

* Eventueel gebruik van handschoenen.

* Bij elke wissel kandidaat/lesgever voertuig reinigen.

* Airco nooit instellen met interne circulatie.

   (steeds buitenlucht instellen)

* Tijdens de praktijklessen worden GEEN extra passagiers toegelaten in de    voertuigen! Geen ouders, geen begeleiders, geen tolk.

Rijopleiding

in tijden van

Corona

Aanpassingen in de wetgeving

Vormingsmoment voor begeleiders en oefenperiode

Sinds 13 maart 2020 is het vormingsmoment voor begeleiders niet langer verplicht.

U hoeft dus niet langer een attest voor te leggen aan het gemeentebestuur als u zich wilt laten registreren op het voorlopig rijbewijs van de kandidaat-chauffeur die u gaat begeleiden. 

Daarnaast is de oefenperiode van het voorlopig rijbewijs B aangepast. 

Wie slaagt voor het theorie-examen kan zijn voorlopig rijbewijs mét of zonder begeleider aanvragen. 

* U oefent minstens 3 maanden.

* Op de achterruit van uw voertuig moet op een goed zichtbare    manier een L-kenteken worden aangebracht.

* U mag met uw voorlopig rijbewijs rijden met voertuigen met    een manuele en automatische versnellingsbak.

Praktisch examen tijdens corona

(1/05/2020)

Wanneer ten gevolge van de opschortingsperiode (van 16/03/2020 t.e.m. 17/05/2020), de verplichtingen met dwingende termijnen niet konden worden nageleefd (bv. omwille van het vervallen van de geldigheid van het voorlopig rijbewijs), wordt aan de betrokkene een uitstel verleend.

Volgende overgangsmaatregelen zijn van toepassing:

  • Wanneer de geldigheid van het theorie-examen vervallen is na 15/03/2020, mag u toch nog het praktijkexamen afleggen zonder eerst opnieuw te moeten slagen voor het theorie-examen tot en met 31/12/2020. Wanneer de geldigheid van uw theorie-examen vervallen is na 15/03/2020, kan u toch nog een (nieuw) voorlopig bekomen bij uw gemeentebestuur tot en met 30/09/2020.

  • Wanneer de geldigheid van uw voorlopig rijbewijs vervallen is na 15/03/2020, wordt deze geldigheid verlengd tot en met 30/09/2020. U mag dus tot en met 30/09/2020 blijven oefenen met uw voorlopig rijbewijs.

  • Kandidaten die in het bezit zijn van een voorlopig rijbewijs waarvan de geldigheid verstrijkt in de periode van 16/03/2020 tot en met 30/12/2020, dienen geen praktisch onderricht te volgen in een rijschool om tot en met 31/12/2020 toegelaten te worden tot het praktijkexamen.

  • Wanneer de geldigheid van uw gevolgde lessen bij een erkende rijschool vervallen is na 15/03/2020, wordt de geldigheid van deze lessen verlengd tot en met 31/12/2020.

  • Wanneer de geldigheid van uw geslaagd examen op privéterrein vervallen is na 15/03/2020, wordt de geldigheid van dit examen verlengd tot en met 31/12/2020.

  • Wanneer u al een afspraak had voor een examen en u deze afspraak werd geannuleerd omwille van de opschorting van de examens, moet u voor deze afspraak geen retributiebijslag betalen.